Загальне адміністративне право України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Національний університет «Одеська юридична академія»

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Підручник підготовлено колективом авторів з урахуванням сучасної української та зарубіжної концепції адміністративного права. Особлива увага приділена питанням публічного адміністрування через призму людиноцентристської ідеології адміністративного права та його спрямування на надання публічних послуг.
Призначений для студентів, які вивчають дисципліни: «Адмінстративне право України», «Адміністративне судочинство», «Публічна служба», «Службове право України». Може стати в пригоді слухачам Центру підготовки державних службовців і професійних суддів під час вивчення відповідних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності «Державне управління та адміністрування» та аспірантам під час навчання за відповідними навчальними програмами. А також буде корисним науковцям, публічних службовцям, практичним працівникам державних органів та органів місцевого самоврядування.

Бібліографічний опис

Загальне адміністративне право України : підручник / за заг. ред.: акад. С. Ківалова і проф. Л. Білої-Тіунової ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 792 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.25545

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, адміністративне право, принципи адміністративного права, джерела адміністративного права, норми адміністративного права, адміністративні правовідносини, суб’єкти адміністративного права, публічне адміністрування, поліцейські заходи, громадські формуванья, адміністративна відповідальність, адміністративні стягнення, адміністративні проступки

Цитування

Загальне адміністративне право України : підручник / за заг. ред.: акад. С. Ківалова і проф. Л. Білої-Тіунової ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 792 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.25545