До питання визначення підстав зміни договору за  цивільним законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Бобошко, Олександр Олександрович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика підстав зміни договорів. При цьому наголошується, що зміна договору може відбутися лише за угодою між сторонами цього договору, якщо іншого не передбачається договором або нормативно­правовими і законодавчими актами. Розкриваються поняття зміни та розірвання договору.

Бібліографічний опис

Бобошко О.О. До питання визначення підстав зміни договору за  цивільним законодавством України / О.О.Бобошко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 28-31.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, договір, істотні обставини, юридичні факти, домовленість, правочин, підстави зміни договору, contract, change of contract, significant circumstances, legal facts, agreement, transaction, grounds for changing the contract

Цитування

Бобошко О.О. До питання визначення підстав зміни договору за  цивільним законодавством України / О.О.Бобошко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 28-31.