Політичний дискурс як реалізація інституційного типу комунікативної взаємодії

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Завальська, Любов Володимирівна
Завальська, Л. В.
Завальская, Любовь Владимировна
Zavalska, Liubov V.
Кісельова, Анастасія Андріївна
Кісельова, А. А.
Киселева, Анастасия Андреевна
Kiselova, Anastasiia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Політичний дискурс як реалізація інституційного типу комунікативної взаємодії / Л. В. Завальська, А. А. Кісельова // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 442-444.

Ключові слова

політичний дискурс, комунікативна взаємодія, політична комунікація, мовленнєвий вплив, комунікативний акт, лінгвопрагматика, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, политический дискурс, коммуникативное взаимодействие, политическая коммуникация, полное развитие, коммуникативный акт, лингвопрагматика, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, political discourse, communicative interaction, political communication, full development, communicative act, linguopragmatics, communicative strategy, communicative tactics, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics

Цитування

Завальська Л. В. Політичний дискурс як реалізація інституційного типу комунікативної взаємодії / Л. В. Завальська, А. А. Кісельова // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 442-444.