Суб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики: адміністративно-правовий аспект

dc.contributor.authorМедяник, В'ячеслав Анатолійович
dc.contributor.authorМедяник, В. А.
dc.contributor.authorMedianyk, Viacheslav A.
dc.date.accessioned2022-07-31T13:51:53Z
dc.date.available2022-07-31T13:51:53Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionМедяник В. А. Суб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики: адміністративно-правовий аспект / В. А. Медяник // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 128-133.en_US
dc.description.abstractУ статті визначено систему та структуру суб’єктів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики, окреслено розподіл їх повноважень та сфер відповідальності. Констатовано, що ефективність діяльності органів публічної адміністрації визначається не стільки їх системою, скільки тим функціонально-структурним механізмом, який діє в межах цієї системи, багаточисельними і сутнісними зв’язками між ними, чітким розподілом повноважень та сферою відповідальності. Вона, як правило, залежить від чіткої та злагодженої діяльності публічної адміністрації у цій сфері. Обґрунтовано думку, що формування та реалізація державної соціальної політики є видом діяльності публічної адміністрації. Надано пропозиції щодо формулювання поняття «суб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики», під якими запропоновано розуміти носіїв передбачених нормами адміністративного права прав та обов’язків щодо формування державної соціальної політики та її реалізації. Проаналізовано питання співвідношення суб’єктів права і суб’єктів правової політики. Констатовано, що нині у чинному законодавстві чітко не визначено, які саме суб’єкти наділені повноваженнями формувати та реалізовувати державну соціальну політику. Визначено неформальних суб’єктів формування державної соціальної політики, які здійснюють вплив та тиск на її становлення. Окреслено перелік суб’єктів реалізації державної соціальної політики. Розкрито особливості реалізації державної соціальної політики Міністерством соціальної політики України. Теоретично обґрунтовано, що: система суб’єктів формування та реалізації державної соціальної політики досить розгалужена, відповідно, до неї можна включити як органи державної влади, так і недержавний сектор; створено та функціонує широке коло суб’єктів формування та реалізації державної соціальної політики, які наділені визначеними повноваженнями як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні; важливим аспектом у процесі провадження державної соціальної політики є те, що кожний регіон України має можливість розробляти власну стратегію і тактику соціальних реформ.en_US
dc.description.abstractThe article defines the system and structure of the subjects of administrative and legal support of the state social policy, outlines the distribution of their powers and areas of responsibility. It is stated that the efficiency of public administration bodies is determined not so much by their system, but by the functional and structural mechanism that operates within this system, numerous and essential links between them, a clear division of powers and responsibilities. It usually depends on a clear and coordinated activity of the public administration in this area. The opinion that the formation and implementation of state social policy is a type of activity of public administration is substantiated. Proposals for the formulation of the concept of “subjects of formation and implementation of state social policy” are proposed, which are proposed to mean the bearers of administrative law rights and obligations for the formation of state social policy and its implementation. The question of the ratio of subjects of law and subjects of legal policy is analyzed. It is stated that the current legislation does not clearly define: which subjects are empowered to formulate and implement state social policy. Informal subjects of state social policy formation have been identified, which exert influence and pressure on its formation. The list of subjects of realization of the state social policy is outlined. The peculiarities of the implementation of the state social policy by the Ministry of Social Policy of Ukraine are revealed. Theoretically, it is substantiated that: the system of subjects of formation and implementation of state social policy is quite extensive, respectively, it can include both public authorities and the private sector; a wide range of subjects of formation and implementation of the state social policy is created and functions, which are endowed with certain powers both at the national and local level; an important aspect in the process of conducting state social policy is that each region of Ukraine has the opportunity to develop its own strategy and tactics of social reforms.
dc.identifier.citationМедяник В. А. Суб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики: адміністративно-правовий аспект / В. А. Медяник // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 128-133.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18891
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectсуб’єктиen_US
dc.subjectструктураen_US
dc.subjectсистемаen_US
dc.subjectповноваженняen_US
dc.subjectсоціальні праваen_US
dc.subjectсоціальне страхуванняen_US
dc.subjectзаконодавствоen_US
dc.subjectsubjectsen_US
dc.subjectstructureen_US
dc.subjectsystemen_US
dc.subjectpowersen_US
dc.subjectsocial rightsen_US
dc.subjectsocial insuranceen_US
dc.subjectlegislationen_US
dc.titleСуб’єкти формування та реалізації державної соціальної політики: адміністративно-правовий аспектen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Медяник В. А..pdf
Size:
468.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: