Основні категорії в сучасному газетному тексті

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назаренко, Оксана Миколаївна
Назаренко, Оксана Николаевна
Nazarenko, Oksana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Назаренко О. М. Основні категорії в сучасному газетному тексті / О. М. Назаренко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 732-735.

Ключові слова

сучасний газетний текст, проблема дефініції тексту, ознаки тексту, текстові категорії, учасники комунікації, інформативність, комунікативність, современный газетный текст, проблема дефиниции текста, признаки текста, текстовые категории, участники коммуникации, информативность, коммуникативность, modern newspaper text, problem of defining the text, signs of the text, text categories, communication participants, informative, communicative

Цитування

Назаренко О. М. Основні категорії в сучасному газетному тексті / О. М. Назаренко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 732-735.