Права людини – пріоритет сучасної держави : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 10 грудня, 2021 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 500 с.

Ключові слова

права людини, права та свободи людини, філософія прав людини, міжнародні механізми захисту прав людини, імплементація норм міжнародного права прав людини, захист прав людини в інформаційній сфері, права людини під час карантинно-обмежувальних заходів, human rights and freedoms, philosophy of human rights, international mechanisms for the protection of human rights, implementation of international human rights law, protection of human rights in the information sphere, human rights during quarantine and restrictive measures, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 10 грудня, 2021 р.) / відп. ред. С. В. Ківалов. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 500 с.