Гармонізація матеріально-правових норм щодо корупції: виклики для Європейського Союзу та України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Харків : Право

Анотація

Бібліографічний опис

Туляков В. О. Гармонізація матеріально-правових норм щодо корупції: виклики для Європейського Союзу та України / В. О. Туляков // Кримінально-правова протидія корупції у воєнній та повоєнній Україні : матер. міжнар. наук. конф., (м. Харків, 24 листоп. 2023 р.) / редкол.: Ю. А. Пономаренко та ін. ; Коміс. з питань прав. реформи при Президентові України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : Право, 2024. – 234 с.

Ключові слова

Європейська комісія, Антикорупційна ініціатива ЄС, апроксимація міжнародних нормативних актів в сфері боротьби з корупцією, кримінально-правова протидія корупції, Нова директива ЄС проти корупції в контексті сутності кримінальних правопорушень, European Commission, EU Anti-corruption Initiative, approximation of international regulations in the field of combating corruption, criminal law counteraction to corruption, New EU Directive against corruption in the context of the essence of criminal offenses

Цитування

Туляков В. О. Гармонізація матеріально-правових норм щодо корупції: виклики для Європейського Союзу та України // Кримінально-правова протидія корупції у воєнній та повоєнній Україні : матер. міжнар. наук. конф., (м. Харків, 24 листоп. 2023 р.) / редкол.: Ю. А. Пономаренко та ін. ; Коміс. з питань прав. реформи при Президентові України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». Харків, 2024. 234 с.