Twitter як новітня царина створення іміджу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Кісельова, Анастасія Андріївна
Киселева, Анастасия Андреевна
Kiselova, Anastasiia A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Кісельова А. А. Twitter як новітня царина створення іміджу / А. А. Кісельова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 722-724.

Ключові слова

глобальна комп’ютеризація, соціальна мережа Twitter, дослідження соціальних мереж, розвиток мережевого суспільства, створення іміджу в Twitter, цифрова дипломатія, блогери-політики в Україні, складники іміджу, глобальная компьютеризация, социальная сеть Twitter, исследования социальных сетей, развитие сетевого общества, создание имиджа в Twitter, цифровая дипломатия, блоггеры-политики в Украине, составляющие имиджа, global computerization, social network Twitter, social networking research, development of a network society, creating an image on Twitter, digital diplomacy, bloggers politicians in Ukraine, components of the image

Цитування

Кісельова А. А. Twitter як новітня царина створення іміджу / А. А. Кісельова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 722-724.