Рівні організації пошукової діяльності по виявленню ознак організованої злочинної діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Аркуша, Лариса Ігорівна
Аркуша, Лариса Игоревна
Arkusha, Larysa I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Аркуша Л. І. Рівні організації пошукової діяльності по виявленню ознак організованої злочинної діяльності / Л. І. Аркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 378-380.

Ключові слова

організовані кримінальні структури, злочинна діяльність, виявлення ознак злочинної діяльності, оперативно-розшукові заходи, рівні організації пошукової діяльності, аналіз слідчої та оперативної практики, организованные криминальные структуры, преступная деятельность, выявления признаков преступной деятельности, оперативно-розыскные мероприятия, уровни организации поисковой деятельности, анализ следственной и оперативной практики, organized criminal structures, criminal activity, detection of signs of criminal activity, operational search activities, levels of organization of search activity, analysis of investigative and operational practice

Цитування

Аркуша Л. І. Рівні організації пошукової діяльності по виявленню ознак організованої злочинної діяльності / Л. І. Аркуша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 378-380.