Сучасний концепт української адміністративної юстиції

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Осадчий, Анатолій Юрійович
Осадчий, А. Ю.
Osadchyi, Anatolii Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню змісту інституту української адміністративної юстиції як різновиду правосуддя, предметом якого здебільшого є публічно-правові спори, що реалізується у формі адміністративного судочинства (адміністративного процесу) на основі судової спеціалізації. Розкрито характерні риси адміністративної юстиції, завдання адміністративного судочинства, способи судового захисту прав, свобод та інтересів в адміністративному судочинстві.
The article is devoted to the study of the content of the institute of Ukrainian administrative justice as a kind of justice, the subject of which is mostly the public-law disputes, which are implemented in the form of administrative legal proceedings (administrative process) on the basis of judicial specialization. The features of administrative justice, the task of administrative legal proceedings, methods of judicial protection of rights, freedoms and interests in administrative legal proceedings are revealed.

Бібліографічний опис

Осадчий А. Ю. Сучасний концепт української адміністративної юстиції / А. Ю. Осадчий // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 37-41.

Ключові слова

правосуддя, адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, адміністративний процес, завдання адміністративного судочинства, способи судового захисту, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, justice, administrative justice, administrative litigation, administrative proceedings, tasks of administrative proceedings, methods of judicial protection

Цитування

Осадчий А. Ю. Сучасний концепт української адміністративної юстиції / А. Ю. Осадчий // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 37-41.