Розгляд сімейних та спадкових справ : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Голубєва, Неллі Юріївна
Голубєва, Н. Ю.
Голубева, Нелли Юрьевна
Holubieva, Nelli Yu.
Андронов, Ігор Володимирович
Андронов, І. В.
Андронов, Игорь Владимирович
Andronov, Ihor V.
Волкова, Наталія Василівна
Волкова, Н. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Розгляд сімейних та спадкових справ», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та науково-педагогічних працівників юридичних закладів вищої освіти.

Бібліографічний опис

Розгляд сімейних та спадкових справ : навчально-методичний посібник (для студентів денної форми навчання факультету Цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА») / Н. Ю.Голубєва, І.В. Андронов, Н. В. Волкова, Ю.Ю. Цал-Цалко. – Одеса, 2022. – 52 с.- Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.17908

Ключові слова

сімейні та спадкові справи, судовий захист, цивільне та сімейне право, цивільне процесуальне право, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Civil procedure

Цитування

Розгляд сімейних та спадкових справ : навчально-методичний посібник (для студентів денної форми навчання факультету Цивільної та господарської юстиції НУ «ОЮА») / Н. Ю.Голубєва, І.В. Андронов, Н. В. Волкова, Ю.Ю. Цал-Цалко. – Одеса, 2022. – 52 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.17908