Специфіка перекладу політичних листівок у полікультурному інформаційному просторі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Завальська, Л. В.
Завальская, Л. В.
Zavalska, L. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У результаті розробки теми автор дійшов висновку, що аналіз паралельних текстів, створених українською і російською мовами, засвідчив надання пріоритету російській мові як первинній, з якої здійснюється переклад. Українські переклади здебільшого тяжіють до російського тексту, в них наявні росіянізми, зокрема граматичні, а текст рясніє стилістичними помилками. Особливої уваги потребує саме український варіант політичних листівок, що однозначно сприймається як переклад, а не оригінальний текст, тому має на собі відбиток вторинності. Перспективи подальшого дослідження полягають у створенні рекомендацій щодо адекватного перекладу політичних текстів.

Бібліографічний опис

Завальська Л. В. Специфіка перекладу політичних листівок у полікультурному інформаційному просторі / Л. В. Завальська // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 557-559.

Ключові слова

переклад політичних листівок, полікультурний інформаційний простір, переклад політичних текстів, проблеми адекватності перекладу політичних текстів, политкультурное информационное пространство, перевод политических текстов, проблемы адекватности перевода политических текстов, translation of political leaflets, перевод политических листовок, multicultural information space, translation of political texts, challenges the adequacy of the translation of political texts

Цитування

Завальська Л. В. Специфіка перекладу політичних листівок у полікультурному інформаційному просторі / Л. В. Завальська // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса: Фенікс, 2014. – Т. 2. – С. 557-559.