Розвиток ідеї європейської міждержавної інтеграції у XIX ст.: до історії питання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Попсуєнко, Людмила Олександрівна
Попсуенко, Людмила Александровна
Popsuienko, Liudmyla O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Попсуєнко Л. О. Розвиток ідеї європейської міждержавної інтеграції у XIX ст.: до історії питання / Л. О. Попсуєнко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 171-174.

Ключові слова

європейська міждержавна інтеграця, «світова держава», європейська конфедерація, Віденська система міжнародних відносин, теорія європейського об’єднання, Наполеон Бонапарт, европейская межгосударственная интеграции, «мировое государство», европейская конфедерация, Венская система международных отношений, теория европейского объединения, Наполеон Бонапарт, European interstate integration, "World state", European confederation, Vienna system of international relations, theory of European unification, Napoleon Bonaparte

Цитування

Попсуєнко Л. О. Розвиток ідеї європейської міждержавної інтеграції у XIX ст.: до історії питання / Л. О. Попсуєнко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 171-174.