Поняття підстав створення сім'ї: спроба формулювання визначення

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Ревуцька, Ірина Емілівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Стаття присвячена формулюванню визначення підстав створення сім’ї. З цією метою розрізняються та фор-мулюються поняття статусу члена сім’ї та сімейно-правового статусу особи. Пропонується низка визначень, що є новими для теорії сімейного права. Зокрема, статус члена сім’ї пропонується визначати як правовий статус особи, який обумовлює наявність в неї встановлених законодавством сукупності прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації, пов’язаних з належністю особи до сім’ї. Сімейно-правовий статус, - як право¬вий статус особи, який обумовлює в неї наявність сукупності прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації встановлених СК України. Підстави створення сім’ї пропонується визначати як юридичні факти або сукупність юридичних фактів, з якими законодавство пов’язує виникнення або зміну у осіб статусу члена сім’ї та комплексу пов’язаних з таким статусом прав та обов’язків, законних інтересів та гарантії їх реалізації.

Бібліографічний опис

Ревуцька І. Е. Поняття підстав створення сім'ї: спроба формулювання визначення / І. Е. Ревуцька // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 79-83.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, сімейне право, шлюб, підстави створення сім’ї, члени сім’ї, сімейно-правовий статус, статус члена сім’ї, family law, family, marriage, grounds for creating a family, family members, family status, family member status

Цитування

Ревуцька І. Е. Поняття підстав створення сім'ї: спроба формулювання визначення / І. Е. Ревуцька // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 79-83.