Методические основы физического воспитания

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Воробьева, Елена Николаевна
Воробйова, Олена Миколаївна
Vorobiova, Olena M.
Бурцева, Александра Васильевна
Бурцева, Олександра Василівна
Burtseva, Oleksandra V.
Заверзаев, Валерий Владимирович
Заверзаєв, Валерій Володимирович
Zaverzaiev, Valerii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Воробьева Е. Н. Методические основы физического воспитания / Е. Н. Воробьева, А. В. Бурцева, В. В. Заверзаев // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 750-753.

Ключові слова

физическая культура, педагогический процесс, физическое воспитание, задачи физического воспитания, дисциплины общекультурной подготовки, обучение в вузе, работоспособность студентов, планирования занятий, фізична культура, педагогічний процес, фізичне виховання, завдання фізичного виховання, дисципліни загальнокультурної підготовки, навчання у вузі, працездатність студентів, планування занять, physical education, pedagogical process, tasks of physical education, general cultural disciplines, training in high school, student performance, lesson planning

Цитування

Воробьева Е. Н. Методические основы физического воспитания / Е. Н. Воробьева, А. В. Бурцева, В. В. Заверзаев // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 750-753.