Економіко-правовий механізм сталого розвитку бурштиноносних регіонів України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Сурілова, Олена Олексіївна
Сурілова, О. О.
Сурилова, Елена Алексеевна
Сурилова, Е. А.
Surilova, O. O.
Surilova, Olena O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей економіко-правового механізму використання та охорони бурштиноносних надр України як запоруки сталого розвитку бурштиноносних регіонів нашої держави з урахуванням асиміляційного потенціалу природного середовища та антропогенного навантаження на довкілля. Підкреслюється необхідність ширшого співробітництва України з Європейським Союзом в ході реалізації багатолітніх рамкових програм досліджень та технологічного розвитку задля використання новітніх екологічно дружніх технологій видобутку бурштину.
Экономико-правовой механизм устойчивого развития янтароносних регионов Украины. Статья посвящена рассмотрению особенностей экономико-правового механизма использования и охраны янтароносных недр Украины, как залога устойчивого развития янтаро-носных регионов нашего государства с учетом ассимиляционного потенциала природной среды и антропогенной нагрузки на окружающую среду. Подчеркивается необходимость более широкого сотрудничества Украины с Европейским Союзом в ходе реализации многолетних рамочных программ исследований и технологического развития для использования новейших экологически дружественных технологий добычи янтаря.
Economic and legal mechanism of sustainable development of amber regions of Ukraine. The article is devoted to the highlighting of the peculiarities of the economic and legal mechanism of use and protection of amber subsoil of Ukraine as a pledge of sustainable development of the amber regions of our country, taking into account the assimilation potential of the natural environment and anthropogenic pressure on the environment. The necessity of broader cooperation between Ukraine and the European Union in the course of implementation of the multi-year framework research and technological development program for the use of the new environmental technologies of amber extraction is emphasized.

Бібліографічний опис

Сурілова О. О. Економіко-правовий механізм сталого розвитку бурштиноносних регіонів України / О. О. Сурілова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 148-163.

Ключові слова

надра, бурштин, рентна плата, екологічні податки, сталий розвиток, недра, янтарь, рентная плата, экологические налоги, устойчивое развитие, subsoil, amber, rent, ecological taxes, sustainable development

Цитування

Сурілова О. О. Економіко-правовий механізм сталого розвитку бурштиноносних регіонів України / О. О. Сурілова // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 148-163.