Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Пілявська, Людмила Миколаївна
Пилявская, Людмила Николаевна
Pilyavska, Ludmila

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

The article is d e v o t e d to r e v i e w of a d e f i n i t i o n of i m p l e m e n t a t i o n of a c r i m e , its c h a r a c t e r i s t i c and bases feature. It w a s analyzed s c i e n t i s t s ' v i e w s a n d d e f i n i t i o n s on legal nature of p h e n o m e n o n of i m p l e m e n t a t i o n of a c r i m e . It is j u s t i f i e d i n d e p e n d e n c e of i m p l e m e n t a t i o n i n s t i t u t i o n of a c r i m e .

Бібліографічний опис

Пілявська Л. М. Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права / Л. М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. - С. 662-668.

Ключові слова

причетність до злочину, співучасть у злочині, суспільна небезпека діяння, кримінально-правовий інститут, прикосновенность к преступлению, соучастие в преступлении, общественная опасность деяния, уголовно-правовой институт, implementation of a crime, criminal complicity, socially dangerous act, criminal legal institute

Цитування

Пілявська Л. М. Визначення поняття причетності до злочину в теорії кримінального права / Л. М. Пілявська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 67. - С. 662-668.