Виконання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів

dc.contributor.authorСазонова, А. О.
dc.contributor.authorSazonova, A. O.
dc.date.accessioned2022-07-31T13:20:31Z
dc.date.available2022-07-31T13:20:31Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionСазонова А. О. Виконання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів / А. О. Сазонова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 163-170.en_US
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню особливостей виконання конституційного обов’язку сплачувати податки і збори фізичними особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність. Чинне законодавство визначає перелік обов’язків платників податків, які мають бути виконані особами, котрі провадять незалежну професійну діяльність. Зміст податкового обов’язку полягає в наявності у них правового обов’язку сплатити податок, законно встановлений, правильно обчислений, у певному розмірі, з дотриманням встановленого порядку і строків сплати. Виникнення обов’язку сплачувати податки і збори в осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, законодавець пов’язує з юридичним фактом здійснення платником податків незалежної професійної діяльності, дохід від якої є об’єктом оподаткування. Останній розраховується шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму документально підтверджених витрат, необхідних для провадження їхньої незалежної професійної діяльності, відповідно до п. 178.3 ст. 178 ПК України. Предметом оподаткування в даному випадку виступає ефективна незалежна професійна діяльність, результатом якої є формування активів. Особа, що здійснює незалежну професійну діяльність, зобов’язана сплачувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок. Платник податків, який здійснює незалежну професійну діяльність, самостійно визначає необхідну суму податку і подає податкову декларацію до податкового органу у визначені законодавством терміни. Обов’язок щодо сплати податку припиняється у випадку: належного виконання податкового обов’язку, в т.ч. й взаємозаліку з бюджетом, смерті платника податків або визнання його померлим у порядку, встановленому цивільним законодавством; втрати ознак, що визначають особу як платника податків, тобто припинення здійснення незалежної професійної діяльності. Наразі фіскальне навантаження доходів від незалежної професійної діяльності становить близько 42%, що не сприяє розвитку професійної діяльності. Також існує низка правових колізій, яка ускладнює виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the study of the peculiarities of fulfillment of the constitutional obligation to pay taxes and fees by individuals engaged in independent professional activity. The current legislation defines the list of duties of taxpayers to be performed by persons engaged in independent professional activity. The content of the tax liability is that they have a legal obligation to pay the tax, legally established, correctly calculated, in a certain amount, in accordance with the established procedure and terms of payment. The legislator connects the occurrence of the obligation to pay taxes and fees to persons engaged in independent professional activity with the legal fact of the taxpayer's independent professional activity, the income from which is subject to taxation. The latter is calculated by reducing the amount of adjusted gross income for the reporting period, the amount of documented expenses necessary for their independent professional activity in accordance with paragraph 178.3 of Art. 178 of the Civil Code of Ukraine. The subject of taxation in this case is an effective independent professional activity, the result of which is the formation of assets in monetary tangible and intangible forms. A person engaged in independent professional activity is obliged to pay personal income tax, military duty and a single social contribution. Such taxpayer determines the required amount of tax and submits a tax return to the tax authority within the time limits specified by law. The obligation to pay the tax is terminated in the case of: proper performance of the tax obligation, including and offsetting against the budget, the death of the taxpayer or his death in the manner prescribed by civil law; loss of characteristics that define a person as a taxpayer, ie, the cessation of independent professional activity. Currently, the fiscal burden of income from independent professional activity is about 42%, which does not contribute to the development of professional activity. There are also a number of legal conflicts that make it difficult to fulfill the constitutional obligation to pay taxes and fees.
dc.identifier.citationСазонова А. О. Виконання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборів / А. О. Сазонова // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 3. - С. 163-170.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18887
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectфізична особаen_US
dc.subjectнезалежна професійна діяльністьen_US
dc.subjectоподаткуванняen_US
dc.subjectконституційний обов’язокen_US
dc.subjectindividualen_US
dc.subjectindependent professional activityen_US
dc.subjecttaxationen_US
dc.subjectconstitutional dutyen_US
dc.titleВиконання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, конституційного обов’язку щодо сплати податків і зборівen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Сазонова А. О..pdf
Size:
456.29 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: