Пам’ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Єленич, Світлана Іграфівна
Еленич, Светлана Играфовна
Elenych, Svitlana I.
Фідаєва, Тетяна Юріївна
Фидаева, Татьяна Юрьевна
Fidaieva, Tetiana Yu.
Стефанчишена, Тетяна Михайлівна
Стефанчишена, Татьяна Михайловна
Stefanchyshena, Tetyana M.
Мазур, Інна Степанівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Юридична література

Анотація

Бібліографічний покажчик підготовлено до 20-річчя Національного університету «Одеська юридична академія». Видання має два томи: том І — «Пам’ятки права» (відбір матеріалу мотивувався роком видання рідкісних книг (XVIII– XIX ст.); том ІІ — «Національна правова спадщина у відновлених пам’ятках права» (відбір матеріалу мотивувався приналежністю авторів, укладачів книг до діяльності освітніх установ, університетів на теренах сучасної України). Матеріал, розміщений у томі І, систематизовано за хронологічним принципом, у межах року розташовано за алфавітом. Окремим розділом представлені довідкові видання. Матеріал, розміщений у томі ІІ, систематизовано за алфавітним принципом. Опис матеріалів здійснювався de visu; збережено орфографію та графіку оригіналу. Бібліографічний опис супроводжується змістом, передмовою з видання, цитатами з текстів публікацій та примітками. Всі описи мають шифр зберігання книги у НБ НУ ОЮА (УДК). Видання містить покажчики імен, назв (предметний та алфавітний). Видання призначено для науковців, студентів, юридичної спільноти.

Бібліографічний опис

Пам’ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» : бібліографічний покажчик : у 2 т. / уклад.: С. І. Єленич, Т. Ю. Фідаєва, Т. М. Стефанчишена, І. С. Мазур ; голова редкол. С. В. Ківалов ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», наук. б-ка. – Одеса : Юридична література, 2017. – XVIII, 150, 168, [2] с., 4 с. фот.

Ключові слова

бібліографія, юридична бібліографія, Національний університет «Одеська юридична академія», рідкісні видання, цінні видання, Наукова бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія», библиография, юридическая библиография, Национальный университет «Одесская юридическая академия», редкие издания, ценные издания, Научная библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия», bibliography, legal bibliography, National University "Odessa Law Academy", rare editions, valuable editions, Scientific Library of the National University "Odessa Law Academy"

Цитування

Пам’ятки права: рідкісні та цінні видання з фонду наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» : бібліографічний покажчик : у 2 т. / уклад.: С. І. Єленич, Т. Ю. Фідаєва, Т. М. Стефанчишена, І. С. Мазур ; голова редкол. С. В. Ківалов ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», наук. б-ка. – Одеса : Юридична література, 2017. – XVIII, 150, 168, [2] с., 4 с. фот.