The concept of milky way in linguosemiotic and narrative interpretation

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Volkova, Svitlana
Volkova, Svitlana V.
Volkova, S.
Volkova, S.V.
Волкова, Світлана

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ПП "Фенікс"

Анотація

Статтю присвячено семіотично-наративному аналізу способів актуалізації концепту ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ у художньому тексті. Вирішення поставленого завдання у лінгвосеміотичному й наративному ключі одночасно передбачало інтеграцію методів лінгвокультурологічного, етнокультурного, міфологічного й лінгвостилістичного аналізу. У роботі доведено, що все у світі взаємопов’язанеб всі професи, що відбуваються у природі тим чи іншим способом відтворюються у мові та мисленні. У статті провокується ідея іконічного відтворення форми об’єктів реальності, а також їхнього сенсу, мовою тексту засобом аранжування синтаксичних конструкцій на лексичному рівні і наративними способами (циклічність, повтори) на наративному. Ґрунтуючись на культурологічних і етнокультурних знаннях про чумацький шлях і прикладами його маніфестації в різних етнокультурах (до прикладу, вишиванка в українській культурі, або змія як символ Творця в амеріндіанській), у статті стверджується, що Чумацький Шлях є не просто знак у небі, що його філософія є глибшою, а символіка – ширшою, оскільки він символізує поєднання доріг, які мають точку перетину. Отже, Чумацький Шлях – це шлях до іншого (нового) світу, а його знаковість полягає в тому, що він є символом Поєднання, Балансу і Щастя. Зроблено висновок, що розгляд зазначеної проблеми у фокусі лінгвосеміотичної й наративної перспектив уможливлює аналіз будь-якого концепту, актуалізованого в художньому тексті мовними індикаторами. Застосування семіотично-наративного підходу до вивчення феномену концепту ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ уможливив його аналіз не тільки, як космічне тіло, а й об’єкт, що символізує зв’язок двох світів і дорогу в Новий світ, що знаходить своє вербальне й невербальне втілення в різних наративах.
The paper focuses on linguosemiotic and narrative analysis of MILKY WAY as a multidimensional concept which finds its manifestation in contemporary Amerindian prosaic texts. Thus, the paper integrates linguocultural, ethnocultural, mythological, and linguostylistic aspects of the study the concept. The paper proves the idea that everything in the world is interconnected, and all the processes, which take place in people’s life, find their reflection in language forms, which resemble the objects of our reality and embody their meaning in such verbal signs as syntactic structures, their way of arrangement and means of narratability. Based on linguocultural and ethnocultural analysis the paper illustrates with some samples (as vyshyvanka in Ukrainian culture or snake in Amerindian culture) that the Milky Way is not only a sign in the sky, but its philosophy is much deeper as it represents a crossing point, in which differently directed lines like some roads meet, turn direction and continue their movement from one side to the other. It makes a ground for considering it as a road to the Otherworld and a symbol of Unity, Balance and Eternity. The conclusion is made that the perspective of two facets, linguosemiotic and narrative one, makes it possible to reveal and explain the sense of the concept of MILKY WAY manifested in a literary text by different lingual indicators and markers. Liguosemiotic and narrative study the ways of verbalization the concept of MILKY WAY in a literary text, which also involves culturological, ethnocultural, mythological and linguostylistic methods of investigation, allows for the interpretation the Milky Way as a celestial phenomenon, an object that symbolizes the connection of two worlds and the sign of the road to the Otherworld that finds its actualization in verbal and non-verbal narratives.

Бібліографічний опис

Volkova, Svitlana. The concept of milky way in linguosemiotic and narrative interpretation / S. Volkova // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 52-63. DOI: 10.32837/2312-3192/13/6

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, концепт, Чумацький Шлях, знак, символ, семіотична й наративна перспектива, лінгвістичні маркери та індикатори, засоби актуалізації, concept, Milky Way, sign, symbol, linguosemiotic and narrative perspectives, linguistic markers and indicators, means of actualization

Цитування

Volkova, Svitlana. The concept of milky way in linguosemiotic and narrative interpretation / S. Volkova // Одеський лінгвістичний вісник. – 2019. – Вип. 13. – С. 52-63. DOI: 10.32837/2312-3192/13/6