Критика як засіб персуазії у політичній передвиборчій комунікації (на матеріалі німецької й української мов)

Анотація

Бібліографічний опис

Гридюшко О. О. Критика як засіб персуазії у політичній передвиборчій комунікації (на матеріалі німецької й української мов) / Ольга Олегівна Гридюшко // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : ВД «Гельветика», 2019. — Т. 1. — С. 669–671.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, персуазія, критична риторика, німецький, український, електоральний дискурс, вербальний, паравербальний, імпліцитний, подібності, відмінності, етноспецифічні контрасти, persuasion, critical rhetoric, German, Ukrainian, electoral discourse, verbal, paraverbal, implicit, similarities, differences, ethnospecific contrasts

Цитування

Гридюшко О. О. Критика як засіб персуазії у політичній передвиборчій комунікації (на матеріалі німецької й української мов) / Ольга Олегівна Гридюшко // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : ВД «Гельветика», 2019. — Т. 1. — С. 669–671.