Психологія спілкування : навчально–методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Курова, Анастасія Володимирівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник з курсу «Психологія спілкування» розроблено відповідно до навчального плану і складається з лекційного блоку вивчаємої дисципліни, питань та завдань на практичні заняття, питання для підготовки до заліку, завдань для самостійної та індивідуальної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Психологія спілкування» ознайомить здобувачів вищої освіти з основними підходами, теоретичними концепціями щодо сутності процесу спілкування, допоможе отримати практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».

Бібліографічний опис

Ключові слова

психологія, психологія спілкування, процес спілкування, соціологія

Цитування

Курова А.В. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / А.В. Курова – Одеса: Фенікс, 2020. – 79 с. DOI: 10.32837/11300.13107