Організаційно-правові засади забезпечення фінансової безпеки моряків

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Хаймінова, Юлія Володимирівна
Хайминова, Юлия Владимировна
Khaiminova, Yuliia V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Хаймінова Ю. В. Організаційно-правові засади забезпечення фінансової безпеки моряків / Ю. В. Хаймінова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 457-459.

Ключові слова

фінансова безпека моряків, фінансова безпека домогосподарства, ризики зменшення доходів, ризики збільшення витрат, фінансова незалежність особи, українські моряки, інвестиційний ризик, порушення трудових прав моряків, финансовая безопасность моряков, финансовая безопасность домохозяйства, риски уменьшения доходов, риски увеличения затрат, финансовая независимость человека, украинские моряки, инвестиционный риск, нарушения трудовых прав моряков, financial security of seafarers, financial security of the household, risks of income reduction, risks of increased costs, financial independence of the person, Ukrainian sailors, investment risk, violation of labor rights of seamen

Цитування

Хаймінова Ю. В. Організаційно-правові засади забезпечення фінансової безпеки моряків / Ю. В. Хаймінова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 457-459.