Істотні умови договору найму (оренди) житла

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Швидка, Вікторія Георгіївна
Швидкая, Виктория Георгиевна
Shvydka, Viktoriya G.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) житла. Особливу увагу приділено поняттям «житло», придатність та ізольованість житла, визначенню видів договору найму (оренди) житла, виходячи зі строку його дії, а також фіксованому розміру плати за проживання. Вносяться пропозиції стосовно розширення та посилення захисту цивільних прав наймача договору найму (оренди) житла.
В статье исследуются существенные условия договора найма (аренды) жилья. Главное внимание уделяется понятиям «жилище», пригодность и изолированность жилища, определению видов договора найма (аренды) жилья исходя из срока его действия, а также фиксированному размеру оплаты за проживание. Вносятся предложения по расширению и усилению защиты гражданских прав нанимателя договора найма (аренды) жилья.
The article studies essential terms of the contract of tenancy. The main attention in the article is paid to the concepts of «housing», suitability and isolation of the housing, definition of contract types, based on the term of the contract of tenancy and also a fixed amount of payment for accommodation. The author has made the proposals concerning the extension and strengthening of the protection of tenant’s civil rights of the contract of tenancy.

Бібліографічний опис

Швидка В. Г. Істотні умови договору найму (оренди) житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 47-51.

Ключові слова

договір найму (оренди) житла, істотні умови договору найму (оренди) житла, житло, сторони договору найму (оренди) житла, захист цивільних прав, договор найма (аренды) жилья, существенные условия договора найма (аренды) жилья, жилище, стороны договора найма (аренды) жилья, защита гражданских прав, contract of tenancy, essential terms of the contract of tenancy, housing, parties of the contract of tenancy, causes of dissolution of the contract of tenancy

Цитування

Швидка В. Г. Істотні умови договору найму (оренди) житла / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 47-51.