Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Андрейченко, С. С.
Андрейченко, Світлана Сергіївна
Андрейченко, Светлана Сергеевна
Andreichenko, Svitlana S.
Andreichenko, S.S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права міжнародно-правової відповідальності необхідними є не тільки політична воля держав, але й суттєві зусилля представників доктрини міжнародного права. Наукова розробка проблем міжнародно-правової відповідальності має неоціниме практичне і теоретичне значення.
Доктринальное развитие концепции международной ответственности государств. Статья посвящена освещению вопроса доктринального развития концепции международной ответственности государств в ретроспективном разрезе. Обосновывается, что для дальнейшего теоретико-концептуального развития права международно-правовой ответственности необходима не только политическая воля государств, но и существенные усилия представителей доктрины международного права. Научная разработка проблем международно-правовой ответственности имеет неоценимое практическое и теоретическое значение.
Andreichenko S. S. Doctrinal development of the concept of international responsibility of states. The article is devoted to the issue of the doctrinal development of the concept of international responsibility of states in a retrospective context. It is substantiated that for the further theoretical and conceptual development of the law of international responsibility, not only the political will of the states is necessary, but also substantial efforts by representatives of the doctrine of international law. The scientific development of problems of international responsibility has an invaluable practical and theoretical value.

Бібліографічний опис

Андрейченко С. С. Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав / С. С. Андрейченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 5-16.

Ключові слова

міжнародна відповідальність, відповідальність держав, доктрина міжнародного права, международная ответственность, ответственность государств, доктрина международного права, international responsibility, state responsibility, doctrine of international law

Цитування

Андрейченко С. С. Доктринальний розвиток концепції міжнародної відповідальності держав / С. С. Андрейченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 23 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 5-16.