Політична регіоналістика : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Милосердна, І. М.
Краснопольська , Т. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання методичної підтримки здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Політична регіоналістика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем рефератів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньо- наукової програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» та рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Милосердна І. М. Політична регіоналістика : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / І. М Милосердна, Т. М. Краснопольська. - Одеса : Фенікс, 2021. - 54 с. - Сер. «Навчально-методичні посібники». Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.14770

Ключові слова

політична регіоналістика, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, регіональна політика, регіоналізм, регіональна ідентичність, Федералізм, Адміністративно-територіальний поділ, місцеве самоврядування, роль політичного регіоналізму

Цитування

Милосердна І. М. Політична регіоналістика : навчально-методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / І. М Милосердна, Т. М. Краснопольська. - Одеса : Фенікс, 2021. - 54 с. - Сер. «Навчально-методичні посібники». Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.14770