Конституційне право: Особлива частина : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Віткова, Валентина Сергіївна
Батан, Юрій Дмитрович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Посібник розроблено для студентів юридичного коледжу. Для кожної теми розроблено теоретичний мінімум та посилання на нормативно-правові акти, а також рекомендовану наукову та навчальну літературу. Автори намагались обрати найновіші джерела, які містяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. Задля закріплення набутих знань після теоретичного мінімуму з кожної теми передбачено перелік питань для експрес-опитування, для допитливих і для самостійної роботи та обговорення.

Бібліографічний опис

Віткова В. С. Конституційне право України. Особлива частина : навч.-метод. посібник з навч. дисципліни для студ-в юрид. коледжу [Електронний ресурс] / В. С. Віткова, Ю. Д. Батан. - Одеса : 2020. - 190 с. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12418 DOI 10.32837/11300.12418

Ключові слова

конституційне право України, конституційна юстиція, форми народовладдя, конституційний лад, конституційний статус людини і громадянина, громадянські стани особистості, місцеве самоврядування, законодавча влада, виконавча влада, конституционное право Украины, конституционная юстиция, формы народовластия, конституционный строй, конституционный статус человека и гражданина, гражданские состояния личности, местное самоуправление, законодательная власть, исполнительная власть, constitutional law of Ukraine, constitutional justice, forms of democracy, constitutional order, the constitutional status of the individual and the citizen, civil states of personality, local self-government, legislature, executive power

Цитування

Віткова В. С. Конституційне право України. Особлива частина : навч.-метод. посібник з навч. дисципліни для студ-в юрид. коледжу [Електронний ресурс] / В. С. Віткова, Ю. Д. Батан. - Одеса : 2020. - 190 с. - Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12418 DOI 10.32837/11300.12418