Основні завдання інформатизації правоохоронної діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Подобний, О. О.
Слатвінська, В. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанню визначення основних завдань інформатизації правоохоронної діяльності. Констатовано, що постійно зростаючі інформаційні потоки вимагають і від працівників правоохоронних органів істотного підвищення оперативності та ефективності інформаційного забезпечення, що є можливим лише із застосуванням високих інформаційних технологій та шляхом інформатизації правоохоронної діяльності. Зазначено, що чинна система державних органів України та їх оперативних підрозділів, до обов’язків яких належить боротьба зі злочинністю, є громіздкою та неефективною. Оперативно-розшукову діяльність в Україні на цей час здійснюють одинадцять державних правоохоронних органів, а слідчу згідно зі ст. 216 КПК ‒ п’ять органів досудового розслідування. Зроблено висновок, що головними завданнями інформатизації правоохоронної діяльності на сучасному етапі розвитку системи пра воохоронних органів в Україні є: створення і сприяння нагромадженню інформації в базах даних за всіма напрямами їх діяльності; забезпечення оперативного доступу користувачів до баз даних безпосередньо з робочих місць правоохоронців; використання аналі тичних методів обробки інформації, ресурсів невідомчих інформаційних систем для забезпечення правоохоронної діяльності багато видовою інформацією; визначення перспективних напрямів і тенденцій розвитку сучасної злочинності; адаптація наявних положень тактики і методики розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сучасних умовах інформатизації; розробка, впровадження та використання спеціального програмного забезпечення.

Бібліографічний опис

Подобний О. О. Основні завдання інформатизації правоохоронної діяльності [ Електронний ресурс ] / О. О. Подобний, В. М. Слатвінська // Юридичний наук. електрон. журн. - 2021. - № 9 . - С. 180-182. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/43

Ключові слова

інформатизація, правоохоронна діяльність, інформаційна безпека, інформаційно-комунікативна діяльність, боротьба зі злочинністю

Цитування

Подобний О. О. Основні завдання інформатизації правоохоронної діяльності [Електронний ресурс ] / О. О. Подобний, В. М. Слатвінська // Юридичний наук. електрон. журн. - 2021. - № 9. - С. 180-182. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-9/43