Виборчі цензи як елемент виборчого процесу та як частина ґрунтування виборчих технологій

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Глиняний, Іван Володимирович
Глиняний, І. В.
Hlynianyi, Ivan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено виборчим цензам, які на прикладі місцевих виборів України розглядаються як орієнтир для ґрунтування виборчих технологій. Проаналізовано стадії виборчого процесу, розглянуто поняття виборчих технологій і їх роль у суспільстві. Розглянуто і проаналізовано виборчі цензи з урахуванням їх впливу на виборчі технології.
The article is devoted to electoral qualifications, which, on the example of the local elections of Ukraine, are considered as a guideline for the foundation of electoral technologies. The stages of the electoral process are analyzed, the concept of electoral technologies and their role in society are considered. The election qualifications were considered and analyzed with regard to their impact on electoral technologies.

Бібліографічний опис

Глиняний І. В. Виборчі цензи як елемент виборчого процесу та як частина ґрунтування виборчих технологій / І. В. Глиняний // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 115-120.

Ключові слова

виборчі цензи, виборчий процес, виборчі технології, суб’єктивне виборче право, об’єктивне виборче право, стадії виборчого процесу, виборче право, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, electoral qualifications, election process, election technologies, subjective suffrage, objective suffrage, stages of the election process, suffrage

Цитування

Глиняний І. В. Виборчі цензи як елемент виборчого процесу та як частина ґрунтування виборчих технологій / І. В. Глиняний // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 115-120.