Доказування та докази в цивільному судочинстві : навч.-метод. посіб.

Анотація

Посібник є навчальним виданням з методики викладання навчальної дисципліни «Доказування та докази в цивільному судочинстві», яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни та організації самостійної роботи здобувачів закладів вищої освіти. Розрахований на здобувачів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів

Бібліографічний опис

Доказування та докази в цивільному судочинстві : навч.-метод. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. [Електронне видання] / Н. Ю. Голубєва, І. В. Андронов, Н. В. Волкова, І. А. Яніцька ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фе нікс, 2024. – 80 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27818

Ключові слова

цивільне судочинство, доказування, докази

Цитування

Голубєва Н. Ю., Андронов І.В., Волкова Н. В., Яніцька І. А. Доказування та докази в цивільному судочинстві : навч.-метод. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. / Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фе нікс, 2024. 80 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27818; DOI: 10.32837/11300.27818