Системно-структурний підхід до визначення сутності кримінальної розвідки та її місця в теорії оперативно-розшукової діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016-05-20

Автори

Подобний, О. О.
Podobnyj, O. O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Бібліографічний опис

Подобний О. О. Системно-структурний підхід до визначення сутності кримінальної розвідки та її місця в теорії оперативно-розшукової діяльності / О. О. Подобний // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 358-360.

Ключові слова

кримінальна розвітка, теорія оперативно-розшукової діяльності, системно-структурний підхід, кримінальна поліція, карний розшук, спеціальний суб'єкт, уголовная разведка, теория оперативно-розыскной деятельности, системно-структурный подход, криминальная полиция, уголовный розыск, специальный субъект, criminal intelligence service, theory of operatively-search activity, systemic-structural approach, criminal police, criminal investigation

Цитування

Подобний О. О. Системно-структурний підхід до визначення сутності кримінальної розвідки та її місця в теорії оперативно-розшукової діяльності / О. О. Подобний // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - С. 358-360.