Функції вчення про криміналістичну технологію

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Комісарчук, Руслан Васильович
Комисарчук, Руслан Васильевич
Komisarchuk, Ruslan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Комісарчук Р. В. Функції вчення про криміналістичну технологію / Р. В. Комісарчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 402-406.

Ключові слова

вчення про криміналістичну технологію, проблема соціальних функцій криміналістики, світоглядна функція, інформаційна функція вчення про криміналістичну технологію, пояснювальна функція, прогностична функція, синтезуюча функція, евристична функція вчення, адаптаційна функція криміналістичної технології, конструктивна функція, прикладна функція, конкретність пізнання криміналістичної технології, учение о криминалистической технологии, проблема социальных функций криминалистики, мировоззренческая функция, информационная функция учения о криминалистической технологии, пояснительная функция, прогностическая функция, синтезирующая функция, эвристическая функция учения, адаптационная функция криминалистической технологии, конструктивная функция, прикладная функция, конкретность познания криминалистической технологии, doctrine of forensic technology, problem of social functions of criminology, worldview function, information function of the doctrine of forensic technology, explanatory function, prognostic function, synthesizing function, heuristic function of teaching, adaptation function of forensic technology, constructive function, applied function, concreteness of knowledge of forensic technology

Цитування

Комісарчук Р. В. Функції вчення про криміналістичну технологію / Р. В. Комісарчук // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 402-406.