Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

В запропонованій статті надається поняття, характерні риси та підстави припинення шлюбу за законодав-ством України. При цьому наголошується, що припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у разі припинення шлюбу припиняються особисті не- майнові та майнові правовідносини подружжя. Окремо виділяються характерні риси припинення шлюбу, а також причини розірвання шлюбу.

Бібліографічний опис

Сафончик О. І. Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 75-78.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, сім'я, сімейні правовідносини, шлюб, шлюбно-сімейні правовідносини, розірвання шлюбу, припинення шлюбу, family, family relationship, marriage, marriage and family relationships, dissolution of marriage, termination of marriage

Цитування

Сафончик О. І. Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 75-78.