Комунікативна стратегія аргументації в українському політичному дискурсі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Завальська, Л. В.
Zavalskaya, L. V.
Завальська, Любов Володимирівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інтерактивного вияву українського політичного дискурсу у лінгвопрагматичнаму аспекті. Охарактеризовано поняття комунікативної стратегії та комунікативної тактики, та розглянуто стратегічні проблеми кооперативного типу взаємодії в політичному дискурсі. Представлено типологію комунікативних тактик аргументативного типу: тактики обґрунтування тези, діалогічності та компромісу. Репрезентовано основні мовні прийоми та засоби реалізації комунікативної стратегії аргументації.
The article studies the interactive manifestation Ukrainian political discourse in linguopragmatic aspect. Author determined the concept of communication strategy and communication tactics and strategic issues discussed cooperative type of interaction in political discourse. Presents a typology communicative argumentative type of tactics: tactics justify the thesis, of dialogue and compromise. Sending basic language techniques and means of implementing the communication strategy of argumentation.

Бібліографічний опис

Завальська, Л. В. Комунікативна стратегія аргументації в українському політичному дискурсі / Л. В. Завальська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Спецвип. – С. 66-69.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, політичний дискурс, мовленнєва взаємодія, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, аргументація, political discourse, speech interaction, communicative strategy, communicative tactics, argument

Цитування

Завальська, Л. В. Комунікативна стратегія аргументації в українському політичному дискурсі / Л. В. Завальська // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Спецвип. – С. 66-69.