Забезпечення конфіденційності месенджера Telegram

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Задерейко, Олександр Владиславович
Задерейко, О. В.
Zadereiko, Oleksandr V.
Янковський, Олег Георгійович
Янковський, О. Г.
Yankovskyi, Oleh H.
Дика, Анастасія Іванівна
Дика, А. І.
Dyka, Anastasiia I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Задерейко О. В. Забезпечення конфіденційності месенджера Telegram / О. В. Задерейко, О. Г. Янковський, А. І. Дика // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 708-715.

Ключові слова

месенджер Telegram, витоки метаданих в Telegram, вихідні мережеві з’єднання Telegram, конфіденційність месенджера Telegram, Telegram messenger, Telegram metadata leaks, Telegram outgoing network connections, Telegram messenger privacy, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Задерейко О. В. Забезпечення конфіденційності месенджера Telegram / О. В. Задерейко, О. Г. Янковський, А. І. Дика // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 708-715.