Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Руденко, Таїсія Сергіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті розглядається проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок. Зроблено висновок, що у чинному земельному законодавстві досі існує невизначеність змісту поняття «цільове призначен¬ня земель», що значно зменшує ефективність правового регулювання. Здійснено правовий аналіз та запропоно¬вано оптимальне рішення для подолання даної проблеми шляхом регламентації нових, удосконалених положень щодо закріплення єдиного остаточного поняття цільового призначення та розподілу земель на категорії.

Бібліографічний опис

Руденко Т. С. Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок / Т. С. Руденко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 107-111.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цільове призначення, земельна ділянка, категорія земель, havinga special purpose setting, lot land, categoryofearth

Цитування

Руденко Т. С. Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок / Т. С. Руденко // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 107-111.