Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Мішина, Н. В.
Мишина, Н. В.
Mishyna, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено аналізу сучасних процесів децентралізації виконавчої влади та реформуванню місцевого самоврядування в Україні. Виявлено, що нині спостерігається значно більше просування в напрямі реформування органів місцевого самоврядування, ніж органів виконавчої влади, особливо місцевих органів виконавчої влади. Сформульовано висновки й перспективи подальших досліджень в означеному напрямі.

Бібліографічний опис

Мішина Н. В. Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 228-233.

Ключові слова

публічна влада, виконавча влада, місцеве самоврядування, децентралізація, муніципальна реформа, публичная власть, исполнительная власть, местное самоуправление, децентрализация, муниципальная реформа, public power, executive power, local government, decentralization, municipal reform

Цитування

Мішина Н. В. Сучасні процеси децентралізації виконавчої влади та реформування місцевого самоврядування в Україні / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 228-233.