ЗМІ як соціальний інститут впливу на громадську думку

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Писаренко, Лариса Михайлівна
Писаренко, Лариса Михайловна
Pysarenko, Larysa M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Писаренко Л. М. ЗМІ як соціальний інститут впливу на громадську думку / Л. М. Писаренко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 714-716.

Ключові слова

Засоби масової інформації, громадська думка, взаємодія влади і ЗМІ, ЗМІ як засіб впливу на громадську думку, маніпулювання свідомістю, управління соціальними процесами, Средства массовой информации, общественное мнение, взаимодействие власти и СМИ, СМИ как средство воздействия на общественное мнение, манипулирования сознанием, управления социальными процессами, Mass-media, public opinion, interaction of power and the media, Media as a means of influencing public opinion, manipulation of consciousness, management of social processes

Цитування

Писаренко Л. М. ЗМІ як соціальний інститут впливу на громадську думку / Л. М. Писаренко // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 714-716.