Модель харизматичної комунікації у німецькому та україн ському публічному дискурсі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012

Автори

Петлюченко, Н. В.
Петлюченко, Н. В
Petlyuchenko, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Статтю присвячено вивченню специфіки мовної комунікації харизматичного лідера у німецькому та украінському публічних дискурсах. В статье рассматривается специфика языковой коммуникации харизматического лидера в немецком и украинском публичных дискурсах. The article deals with the specifics of language communication of a charismatic leader in German and Ukrainian public discourse.

Бібліографічний опис

Петлюченко Н. В. Модель харизматичної комунікації у німецькому та українському публічному дискурсі. / Н.В. Петлюченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.392 - 401

Ключові слова

мовна особистість, харизма, харизматичний лідер, комунікація, піднесення, приписування, языковая личность, харизма, харизматический лидер, коммуникация, воодушевление, приписывание, linguistic personality, charisma, charismatic leader, communication, inspiration, attribution

Цитування

Петлюченко Н. В. Модель харизматичної комунікації у німецькому та україн ському публічному дискурсі. / Н. В. Петлюченко // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Т. 12. – С.392 - 401