Професійний розвиток менеджера : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Тарасенко, Вікторія Сергіївна
Тарасенко, В. С.
Тарасенко, Виктория Сергеевна
Tarasenko, Viktoriia S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : «Фенікс»

Анотація

Навчальна дисципліна «Професійний розвиток менеджера» вивчається здобувачами вищої освіти, які навчаються за спеціалізацією «Менеджемент». Метою викладання дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та засвоєння ними фундаментальних понять навчальної дисципліни, формування цілісного уявлення про професійний розвиток менеджера, його сутність та шляхи, поглиблення та систематизація знань, засвоєних під час лекційних, практичних занять та під час самостійної підготовки, а також формування навичок самостійного впровадження набутих знань, умінь і навичок у практичній та дослідницькій діяльності. Посібник містить тематичний план курсу, зміст програми навчальної дисципліни, плани практичних занять та методичні рекомендації для самостійної роботи питання для самостійної роботи, практичні завдання, питання для підготовки до заліку. Навчально-методичний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Бібліографічний опис

Тарасенко В. С. Професійний розвиток менеджера : навчально-методичний посібник / В. С. Тарасенко. – Одеса : «Фенікс», 2021. – 86 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.15568

Ключові слова

професійний розвиток, менеджер, професійний відбір, трудовий договір, підвищення кваліфікації, самоменеджмент, тайм-менеджмент, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Labour law

Цитування

Тарасенко В. С. Професійний розвиток менеджера : навчально-методичний посібник / В. С. Тарасенко. – Одеса : «Фенікс», 2021. – 86 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.15568