Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Завальнюк, Володимир Васильович
Завальнюк, Владимир Васильевич
Zavalniuk, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

Тема правового менталітету - це тема національної самосвідомості й самовизначення людини, а сенс цієї категорії полягає в тому, що вона насамперед не фіксує позитивно-правове явище, а становить форму самосвідомості народу (як і усвідомлення історичної долі цього народу з точки зору інших культур). Національний характер тотожний зі своєрідним способом життя, комплексом культурних цінностей, правилами поведінки та системою інституцій, притаманних певному народу.

Бібліографічний опис

Завальнюк В. В. Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права / В. В. Завальнюк // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 19-25.

Ключові слова

менталітет, антропологія права, права людини, держава, менталитет, антропология права, права человека, государство, mentality, anthropology of law, human rights, state

Цитування

Завальнюк В. В. Правовий менталітет як підгрунтя антропологізації права / В. В. Завальнюк // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" : зб. наук. праць / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ "ОЮА". - Одеса : Юрид. л-ра, 2014. - Т. 14. - С. 19-25.