Теоретичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, Оксана Ивановна
safonchyk, Oksana I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У запропонованій статті надається загальна характеристика шлюбно-­сімейних правовідносин, які базують­ся на шлюбі та сімейних правовідносинах. При цьому наголошується, що поняття «шлюбно­сімейні правовідно­сини» чинним законодавством України не визначено. При цьому сімейне та цивільне право розглядають питання окремо шлюбних правовідносин (вступ до шлюбу, реєстрація шлюбу, припинення шлюбу, народження дітей) та окремо сімейних правовідносин, а саме правовідносин між членами сім’ї (відносини між чоловіком та дружи­ною, батьками та дітьми, між іншими членами сім’ї).
В предлагаемой статье дается общая характеристика брачно-­семейных правоотношений, которые основаны на браке и семейных отношениях. При этом отмечается, что понятие «брачно­-семейные правоотношения» дей­ствующим законодательством Украины не определено. При этом семейное и гражданское право рассматривают вопрос отдельно брачных правоотношений (вступление в брак, регистрация брака, прекращения брака, рожде­ние детей) и отдельно семейных правоотношений, а именно правоотношений между членами семьи (отношения между мужем и женой, родителями и детьми, между другими членами семьи).
This article provides an overview of marriage and family legal relationships based on marriage and family relations. It is noted that the term «marriage and family legal relationships» is not defined by the current legislation of Ukraine. At the same time, the issues of marital legal relations (marriage, registration of marriage, termination of marriage, child birth) and family legal relations, namely relations between family members (relationship between husband and wife, parents and children, between other family members) are separately considered by family and civil law.

Бібліографічний опис

Сафончик О. І. Теоретичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 28-31.

Ключові слова

шлюб, сім’я, сімейні правовідносини, шлюбні правовідносини, шлюбно-­сімейні правовідносини, брак, семья, семейные правоотношения, брачные правоотношения, брачно­-семейные правоотношения, marriage, family, family legal relationship, marriage legal relationship, marriage and family legal relationships

Цитування

Сафончик О. І. Теоретичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 28-31.