Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти)

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Кібік, Ольга Миколаївна
Подцерковний, Олег Петрович
Драпайло, Юліан Зіновійович
Зятіна, Діна Володимирівна
Котлубай, Вячеслав Олексійович
Редіна, Євгенія Валентинівна
Романенко, Катерина Михайлівна
Хаймінова, Юлія Володимирівна
Будурова, Ганна Миколаївна
Постоленко, Юлія Петрівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку морегосподарського комплексу України. Досліджені організаційно-правові інструменти забезпечення конкурентоспроможного функціонування підприємств морського транспорту та портів України. Монографія містить результати виконання науково-дослідної теми «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (держ. рег. № 0112U000692) і призначена для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морегосподарського комплексу, вчених, студентів, економістів, юристів, фахівців підприємств морського транспорту і органів державного управління.

Бібліографічний опис

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, Ю. З. Драпайло, В. О. Котлубай та ін.; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. – 442 с.

Ключові слова

морегосподарський комплекс України, морська діяльність, державне майно, господарські правовідносини у морських портах, морські порти, морський транспорт, розвиток морського бізнесу, реєстрація суден, антикризове управління, податкові відносини, стимулювання інвестицій, державна підтримка, державно-приватне партнерство, цінова політика на морському транспорті, Міжнародний реєстр суден, розвиток суднобудування, трансшипмент, учасники ринку праці моряків, морехозяйственный комплекс Украины, морская деятельность, государственное имущество, хозяйственные правоотношения в морских портах, морские порты, морской транспорт, развитие морского бизнеса, регистрация судов, антикризисное управление, налоговые отношения, стимулирование инвестиций, государственная поддержка, государственно-частное партнерство, ценовая политика на морском транспорте, Международный реестр судов, развитие судостроения, трансшипмент, участники рынка труда моряков, sea economic complex of Ukraine, marine activity, state property, economic legal relations in seaports, seaports, sea transport, development of marine business, registration of ships, crisis management, tax relations, investment promotion, state support, public private partnership, pricing in maritime transport, International Register of Ships, shipbuilding development, transshipment, participants in the seafarers' labor market

Цитування

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, Ю. З. Драпайло, В. О. Котлубай та ін.; за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. – 442 с.