Зарубіжний досвід публічного управління

Без Ескізу

Дата

2019

Автори

Корнута, Людмила Михайлівна
Корнута, Л. М.
Корнута, Людмила Михайловна
Kornuta, Liudmyla M.
Панова, Наталія Сергіївна
Панова, Н. С.
Панова, Наталья Сергеевна
Panova, Nataliia S.
Маслова, Яна Іванівна
Маслова, Я. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальність – 281 «публічне управління та адміністрування»

Бібліографічний опис

Ключові слова

публічне управління та адміністрування, публічне управління, європейська інтеграція, закордонні практики управління, Європейський Союз, публичное упраление и администрирование, публичное управление, европейское управление, заграничные практики управления, Европейский Союз, public management and administration, public management, european integration, foreign management practice, European Union

Цитування

Зарубіжний досвід публічного управління : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) / Л.М. Корнута, Н.С. Панова, Я.І. Маслова. Одеса, 2019. – 74 с.