Адміністративно-процесуальний статус сторін: проблеми визначення змісту та елементів структури

dc.contributor.authorЖелтобрюх, І.
dc.contributor.authorZheltobriukh, I.
dc.date.accessioned2022-04-30T13:19:13Z
dc.date.available2022-04-30T13:19:13Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЖелтобрюх І. Адміністративно-процесуальний статус сторін: проблеми визначення змісту та елементів структури / І. Желтобрюх // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 9-17.en_US
dc.description.abstractУ роботі здійснено критичний аналіз думок вчених стосовно визначення поняття «адміністративно-процесуальний статус сторін», щодо структури та критеріїв класифікації адміністративно-процесуального статусу, а також запропоновано ймовірні шляхи вирішення існуючих теоретичних проблем у науці адміністративного права і процесу. Зазначається, що представники науки адміністративного процесуального права хоча і оперують поняттям «адміністративно-процесуальний статус», але здебільшого не пропонують його визначення. Лише в поодиноких працях пропонується визначення адміністративно-процесуального статусу, які мають суттєві недоліки. Зокрема, більшість визначень адміністративно-процесуального статусу обмежується перерахуванням елементів, що, на думку науковців, входять до структури процесуального статусу. Іноді пропонується занадто розгорнуте визначення адміністративно-процесуального статусу, яке ґрунтується на загальних уявленнях про правовий статус. Такі визначення не розривають специфіку адміністративно-процесуального статусу, зводять нанівець науково-методологічне значення запропонованої дефініції. Обґрунтована думка про те, що основними і єдиними елементами адміністративно-процесуального статусу всіх учасників адміністративного процесу є процесуальні права та обов’язки. Такі ж елементи як правосуб’єктність, громадянство, законні інтереси, відповідальність, правові гарантії, цілі, завдання та функції юридичної особи та інше можуть виступати тільки як передумови набуття відповідного процесуального статусу або ж як додаткові умови реалізації окремих процесуальних прав та обов’язків. Запропоноване авторське визначення адміністративно-процесуального статусу сторін, під яким слід розуміти закріплену в адміністративному процесуальному законодавстві фіксовану модель поведінки безпосередньо зацікавленого у результатах розгляду адміністративної справи учасника адміністративного процесу, яка виражається в системі процесуальних прав і обов’язків, закріплених за сторонами справи.en_US
dc.description.abstractThe paper critically analyzes the opinions of scholars on the definition of “administrative-procedural status of the parties”, on the structure and criteria for classification of administrative-procedural status, as well as suggested possible solutions to existing theoretical problems in the science of administrative law and process. It is noted that the representatives of the science of administrative procedural law, although operating with the concept of “administrative procedural status”, as a rule, do not offer its definition. Only in isolated works is it possible to determine the administrativeprocedural status, which have significant shortcomings. In particular, most definitions of administrativeprocedural status are limited to a list of elements that, according to scholars, are part of the structure of procedural status. Sometimes a too detailed definition of administrative-procedural status is proposed, which is based on general notions of legal status. Such definitions, firstly, do not break the specifics of the administrative-procedural status and secondly, nullify the scientific and methodological significance of the proposed definition. It is reasonable to believe that the main and only elements of the administrativeprocedural status of all participants in the administrative process are procedural rights and responsibilities. The same elements as legal personality, citizenship, legitimate interests, responsibilities, legal guarantees, goals, objectives and functions of a legal entity, etc., can only act as prerequisites for obtaining the appropriate procedural status, or as additional conditions for the implementation of certain procedural rights and obligations. languages. The author’s definition of the administrative-procedural status of the parties is proposed, which should be understood as a fixed model of behavior of the participant of the administrative process directly interested in the results of the administrative case, which is expressed in the system of procedural rights and obligations assigned to the parties.
dc.identifier.citationЖелтобрюх І. Адміністративно-процесуальний статус сторін: проблеми визначення змісту та елементів структури / І. Желтобрюх // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2020. - № 3. - С. 9-17.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/17000
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectadministrative processen_US
dc.subjectparties to the caseen_US
dc.subjectadministrativeprocedural statusen_US
dc.subjectstructure of administrative-procedural statusen_US
dc.subjectадміністративний процесen_US
dc.subjectсторони справиen_US
dc.subjectадміністративно-процесуальний статусen_US
dc.subjectструктура адміністративно-процесуального статусуen_US
dc.titleАдміністративно-процесуальний статус сторін: проблеми визначення змісту та елементів структуриen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
І. Желтобрюх Адміністративно-процесуальний статус сторін проблеми визначення змісту та елементів структури.pdf
Size:
168.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: