Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Талавіра, Н. М.
Талавира, Н. М.
Talavira, N. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Орієнтаційні звороти англійської мови як конструкції з узагальненою семантикою вербалізують координати діяльності людини на трьох рівнях: надситуативному безартиклевими формами, ситуативному означеними іменними групами та індивідуальному неозначеними іменними групами.

Бібліографічний опис

Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації / Н. м. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 165-169.

Ключові слова

орієнтаційний зворот, безартиклева форма, означена іменна група, неозначена іменна група, ориентационный оборот, безартиклевая форма, определенная именная группа, неопределенная именная группа, orientation phrase, articles form, definite nounphrase, indefinite nounphrase

Цитування

Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації / Н. м. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 165-169.