Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Сердечна, Ірина Леонідівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У статті досліджено особливості виникнення та припиненя правового статусу мачухи та вітчима як учасників сімейних правовідносин. Визначено особисті немайнові та майнові права як мачухи, вітчима, так і пасинка, падчерки відповідно до чинного сімейного законодавства. Доведено, що досліджувані суб’єкти займають особливе місце серед інших суб’єктів сімейних правовідносин.

Бібліографічний опис

Сердечна І. Л. Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин / І. Л. Сердечна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 93-96.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, мачуха, вітчим, пасинок, падчерка, обов’язки, stepmother, stepfather, stepson, stepdaughter, duties

Цитування

Сердечна І. Л. Мачуха, вітчим та пасинок, падчерка як учасники сімейних правовідносин / І. Л. Сердечна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 93-96.