Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Тімофєєва, Лілія Юріївна
Тімофєєва, Л. Ю.
Тимофеева, Лилия Юрьевна
Timofieieva, Liliia Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Харків : Право

Анотація

Розглянуто теоретико‑прикладне застосування гуманістичної парадигми кримінального права України, яка поєднуватиме системне теоретичне вивчення принципу гуманізму, а також реалії застосування гуманістичних ідей при забезпеченні свободи та безпеки конкретної людини, суспільства в цілому та держави в кримінальному законодавстві України. Рекомендовано для студентів юридичних закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, юристів‑практиків, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою кримінального права.
Рассмотрено теоретико-прикладное применение гуманистической парадигмы уголовного права Украины, объединяющей системное теоретическое изучение принципа гуманизма, а также реалии применения гуманистических идей при обеспечении свободы и безопасности конкретного человека, общества в целом и государства в уголовном законодательстве Украины. Рекомендуется для студентов юридических высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, юристов, а также всех тех, кто интересуется проблематикой уголовного права.
Theoretical and applied application of the humanistic paradigm of criminal law of Ukraine, which combines a systematic theoretical study of the principle of humanism, as well as the realities of the application of humanistic ideas in ensuring freedom and security of a particular person, society as a whole and the state in criminal law of Ukraine. Recommended for students of law schools of higher education, graduate students, teachers, lawyers - practitioners, as well as all those who are interested in criminal law.

Бібліографічний опис

Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України : монографія / Л. Ю. Тімофєєва. – Харків : Право, 2020. – 280 с. DOI: 10.32837/11300.14053

Ключові слова

Цитування

Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України : монографія / Л. Ю. Тімофєєва. – Харків : Право, 2020. – 280 с.