Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Єрмоленко, Володимир Михайлович
Ермоленко, Владимир Михайлович
Yermolenko, Volodymyr M.
Гафурова, Олена Вікторівна
Гафурова, Елена Викторовна
Hafurova, Olena V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний опис

Єрмоленко В. М. Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 109-110.

Ключові слова

Василь Зіновійович Янчук, наукова спадщина, сучасна доктрина аграрного і земельно­го права, аграрно­-правова наука, система колгоспного права, Василий Зиновьевич Янчук, научное наследие, современная доктрина аграрного и земельного права, аграрно-правовая наука, система колхозного права, Vasyl Zinoviiovych Yanchuk, scientific heritage, modern doctrine of agrarian and land law, agrarian-legal science, system of collective farm law

Цитування

Єрмоленко В. М. Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 109-110.