Понятийно-правовая характеристика сторон как участников административного судопроизводства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Ківалов, Сергій Васильович
Кивалов, Сергей Васильович
Kivalov, S. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юрид. л-ра

Анотація

У статті проаналізовано поняття, сутність і види учасників адміністративного судочинства та місце сторін у їх системі. Особливу увагу приділено співвідношенню понять «учасник адміністративного судочинства» та «суб'єкт адміністративного судочинства». Акцентовано увагу на понятті, сутності та змістовному навантаженні адміністративної процесуальної правосуб'єктності.

Бібліографічний опис

Ківалов С. В. Понятийно-правовая характеристика сторон как участников административного судопроизводства / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 5-26.

Ключові слова

адміністративне судочинство, учасник адміністративного судочинства, суб'єкт адміністративного судочинства, сторона адміністративного судочинства, позивач, відповідач, административное судопроизводство, участник административного судопроизводства, субъект административного судопроизводства, сторона административного судопроизводства, истец, ответчик, administrative judicial proceedings, participant of the administrative judicial proceedings, subject of the administrative judicial proceedings, party of the administrative judicial proceedings, plaintiff, responden

Цитування

Ківалов С. В. Понятийно-правовая характеристика сторон как участников административного судопроизводства / С. В. Ківалов // Наукові праці Національного університету «Одеська юридичної академія»: зб. наук. пр./ редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), М. В. Афанасьєва (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва, МОН України, НУ ОЮА.- Одеса: Юрид. л-ра, 2014.-Т. 15.-С. 5-26.